tieu de
so nguoi dang ky
Quà tặng khi đạt mốc sẽ được thông báo dưới dạng code sau khi game ra mắt
ban do
moc
icon
01 thẻ x2 vàng 3 ngày
icon
03 phiếu đoạt bảo kim cương
50,000
GC: LCMDANGKY21
moc
icon
05 phiếu rút 1 lần
icon
20 quà 5 kim cương
100,000
GC: LCMTHAMGIA07
moc
icon
1 phiếu đoạt bảo đá hồn
icon
1 quà tinh thể
200,000
GC: LCMLOANCHIEN20
moc
icon
01 quà thẻ khế ước (3 ngày)
icon
02 quà tinh thể
500,000
GC: LCMFUNZY22
moc
icon
1 hộp quà kim cương
icon
1 thẻ x2 EXP 3 win
1,000,000
GC: LCMTOPMOBA27
moc
icon
10 mảnh skin
icon
1 thẻ mở ngọc cấp 3 ngẫu nhiên
1,500,000
GC: LCM2022
tieu de
tieu de
su kien
Tin tức
Sự kiện
plus